Zdravstvena zaštita u vezi sa sportom, sportskom rekreacijom i sportskim okolišem

Za informacije oko naručivanja sportskih klubova na preventivne preglede sportaša obratiti se glavnoj sestri Poliklinike, Marinki Šimunović Gašpar, bacc.med.sestr. na mail: glavna.sestra@poliklinika-zagreb.hr