Djelatnost medicine rada i športa

Medicina rada je grana zdravstvene djelatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalima utjecajem okolišnih čimbenika (npr. razne kemikalije, buka, vibracije, elektromegnetska zračenja, itd.) kojima je osoba profesionalno (svakodnevnim radom) izložena. Liječnici specijalisti medicine rada su osposobljeni za preventivne preglede djelatnika kao i za dijagnostičke postupke profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i nastankom rane invalidnosti, a u odnosu na uvjete i zahtjeve rada, sportskih aktivnosti, radnog, sportskog i životnog okoliša.

Primjenom suvremenih metoda fiziologije i psihologije rada i sporta liječnici specijalisti medicine rada provode funkcionalna ispitivanja za potrebe prevencije bolesti uzrokovanih čimbenicima rada, sporta te radnog i sportskog okoliša kao i prevenciju drugih bolesti, zapošljavanje radnika odnosno selekciju sportaša za poslove i sportsku aktivnost prilagođene njihovim fiziološkim i psihološkim mogućnostima te zaštitu radnika i sportaša od štetnih utjecaja po zdravlje.