• Dobro došli

  Poliklinika Zagreb je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač i vlasnik Grad Zagreb.

  Poliklinika Zagreb pravni je slijednik Poliklinike PROMETNA MEDICINA a sa radom na ovoj lokaciji u Gajnicama, Argentinska 2, započela je 01.10.2012. godine.

  2012. godine navršili smo 25 godina uspješnog rada.

  Dobro došli
 • Ravnateljica
 • Djelatnost

  Osnovna djelatnost Poliklinike Zagreb je medicina rada i športa te zdravstveni pregledi potrebni za dobivanje vozačkih dozvola za vozače svih kategorija, dozvole za držanje i nošenje oružja, dozvole vezane za zapošljavanje i posebne uvjete rada, dozvole za upise u škole i na fakultete, dozvole za obavljanje zaštitarske službe.

  Riječ ravnateljice
 • Sportaši
 • Vrhunsko osoblje i oprema

  U Poliklinici obavljamo i preglede športaša djece , odraslih kao i sportskih klubova.

  Ovlaštena smo ustanova za pregled zrakoplovnog osoblja i pomorskog osoblja.

  Obavljamo sistematske preglede u specijalističkim ordinacijama oftalmologa, neurologa, otorinolaringologa i medicini rada te uz korištenje modernih dijagnostičkih uređaja.

  Naše usluge
 • Svi pregledi
 • Moderan laboratorij

  U sklopu Poliklinike je i moderan medicinsko-biokemijski laboratorij gdje je moguće obaviti dijagnostičke pretrage sa dobivenim rezultatima  u jednom danu.

  Naše laboratorij

Osnovna djelatnost Poliklinike Zagreb je medicina rada i športa te zdravstveni pregledi potrebni za dobivanje vozačkih dozvola za vozače svih kategorija, dozvole za držanje i nošenje oružja, dozvole vezane za zapošljavanje i posebne uvjete rada, dozvole za upise u škole i na fakultete, dozvole za obavljanje zaštitarske službe.

U Poliklinici obavljamo i preglede športaša djece , odraslih kao i sportskih klubova.

Ovlaštena smo ustanova za pregled zrakoplovnog osoblja i pomorskog osoblja.

U sklopu Poliklinike je i moderan medicinsko-biokemijski laboratorij gdje je moguće obaviti dijagnostičke pretrage sa dobivenim rezultatima  u jednom danu.

Poliklinika je opremljena modernim dijagnostičkim uređajima UZV aparat, Color doppler aparat za dijagnostiku VB sliva, štitnjače,dojke te vena nogu,EEG,aparat za spirometriju, perimetar za pregled vidnog polja,aparati za mjerenje očnog tlaka i očne pozadine, aparati za ispitivanje sluha TA i TV, ENG inhalatorij, EKG  u specijalističkim ordinacijama oftalmologa, neurologa , otorinolaringologa i medicini rada tako da smo u mogućnosti obavljati i sistematske preglede.