Popis ili obavijest iz članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11.)

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Poliklinika ZAGREB u sukobu interesa i ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11.).