Medicinsko laboratorijska djelatnost

Medicinsko-biokemijska djelatnost jest jedna od zdravstvenih dijagnostičkih djelatnosti koje analiziraju biološki materijal (krv, mokraća, stanica, tkivo, likvor) sa svrhom ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja rizičnih čimbenika bolesti, postavljanja dijagnoze, praćenja tijeka liječenja i ishoda bolesti koristeći biokemijske, imunokemijske, molekularno biološke i fizikalne ana¬litičke tehnike te informacijsku tehnologiju.

Medicinsko-laboratorijska djelatnost obuhvaća sve postupke, znanja i vještine medicinsko-laboratorijske dijagnostike, medicinske biokemije, hematologije i koagulacije, citologije, transfuziologije, patalogije, mikrobiologije, imunologije, serologije i molekularne dijagnostike.

Medicinsko-biokemijska djelatnost pruža laboratorijske zdravstvene usluge na razini primarne, specijalističko-konzilijarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Medicinsko-biokemijska djelatnost u Poliklinici Zagreb obavlja se u općem medicinsko-biokemijskom laboratoriju u sastavu zdravstvene ustanove.

Medicinsko-biokemijsku djelatnost mogu obavljati medicinski biokemičari, diplomirani inženjeri medicinske biokemije, s time da u obavljanju medicinsko-biokemijske djelatnosti sudjeluju i zdravstveni tehničari laboratorijskog smjera više ili srednje stručne spreme i zdravstveni suradnici.

Poslovna jedinica Poliklinike "Zagreb"

Zdeslava Turića 1, Borovje

Broj telefona: 01 6404 480