Ustroj

Ravnateljica

• gđa Lidija Hrastić-Novak, dr.med

Zamjenica ravnateljice

• gđa Dobrinka Rojnić, mag.rel.int. et dipl. / struč.spec.oec.

Upravno vijeće

• gđa Zrnka Kušen, dipl.soc.- predsjednica UV-a

• gdin Doc.dr.sc. Vedran Velagić, dr.med. - član UV-a

• gdin Tonći Grgurinović, dr.med.spec. - član UV-a

• gdin Tomislav Domes, mag.pol.- član UV-a