Psihijatrija

• psihijatrijski pregled

• psihoterapija

• farmakoterapija

• liječenje alkoholizma i drugih ovisnosti

• savjetovanje