Edukacija

Naši liječnici posjeduju certifikate za obavljanje pregleda zrakoplovnog osoblja te stalno obnavljaju znanje pohađajući stručna predavanja kao i seminare.