Budućnost

U budućnosti planiramo se posvetiti i preventivnim programima za očuvanje zdravlja naše populacije sa naglaskom na zdravoj prehrani, prevenciji debljine, šećerne bolesti, povišenog krvnog tlaka, borbi protiv pušenja jer je osnova zdrave populacije preventiva.

Namjera nam je uspostaviti suradnju sa svim medicinskim Ustanovama, naročito sa Bolnicama i Domovima zdravlja kao i sa Udrugama kako bismo i na taj način pomogli u promicanju zdravog načina života.