Liječnički pregledi i dijagnostički postupci radi utvrđivanja radne sposobnosti