Zdravstvena zaštita u vezi sa radom i radnim okolišem

Provodimo zdravstvenu zaštitu zdravlja na radu

Poslodavci su oslobođeni plaćanja preventivnih pregleda za radna mjesta s posebnim uvjetima rada ukoliko ugovore s nama odabir specijaliste medicine rada

Provodimo specifičnu zdravstvenu zaštitu

Pregledi i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove i aktivnosti prema posebnim pravilnicima

Savjeti vezani uz radno mjesto i zdravlje

Sudjelovanje u odboru zaštite na radu

Ocjene radne sposobnosti